Danh mục sản phẩm
Loại dịch vụThời gian nhận hàng dự kiến
Vận chuyển đường bộ3-5 ngày
Vận chuyển đường sắt4-7 ngày
Vận chuyển đường không3 ngày
Vận chuyển đường thủy15 ngày