Danh mục sản phẩm

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN

1.Tra cứu mã vận đơn

2.Xác nhận hàng đã vào kho HÀ KHẨU (kho BT) của 247taobao

3.KH thông báo 247TAOBAO cho hàng về VN

4.Hàng về VN

5.KH nhận hàng

6.KH thanh toán cước VC